CUPA  UNIVERSITĂŢII "LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU LA SCHI ȘI SNOWBOARD
EDITIA a V-a,  24 februarie 2018

REGULAMENTUL  CONCURSULUI

1.ORGANIZATOR
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" din SIBIU, prin specialiştii Facultăţii de Ştiinţe  în colaborare cu studenţii reprezentanţi în senatul ULBS şi asociaţiile ALUMNI  ULBS.

2. SCOPUL
Scopul concursului este de a promova practicarea sporturilor de iarnă în rândul studenţiilor, absolvenţilor şi profesorilor Universităţii "Lucian Blaga” din Sibiu, a altor instituții invitate şi de a facilita cooperarea dintre aceştia pentru a creea o comunitate academica mai puternică.

3. DATA şi LOCUL DE DESFASURARE
24 februarie 2018, PALTINIŞ – ARENA PLATOS.

4. CONDIŢII DE DESFASURARE
Se va desfaşura un concurs de slalom la schi și snowboard în una sau doua manşe la schi și o manșă la snowboard. Juriul probei este format din directorul de concurs, responsabilul de probă şi responsbilul pârtiei şi arbitrii. În funcţie de condiţiile atmosferice şi de numărul concurenţilor, juriul va hotărî organizarea şi manşei a doua. Arbitrajul va fi asigurat de profesorii de educaţie fizică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi de studenţii calificaţi în colaborare cu Asociaţia arbitrilor de schi din Sibiu.  Cronometrajul va fi asigurat cu aparatura electronică proprie şi de personal calificat.

5. CONCURENŢII
La concurs se pot înscrie  studenţii,  absolvenţii şi cadrele didactice ale Universității "Lucian Blaga” din Sibiu precum și cei ai altor instituții invitate.
Concurenţii vor fi impărţiţi în 6 grupe la schi şi 2 grupe la snowboard, astfel:
 schi: grupa 1 – profesoare, grupa 2 - profesori, grupa 3 - absolvente, grupa 4 – absolvenţi, grupa 5 -  studente, grupa 6 -  studenți;
 snowbord: grupa 7 – profesoare, absolvente şi studente şi grupa 8 - , profesori absolvenţi şi studenți.
            Participarea este permisa doar la una dintre probe, schi sau snowboard

6. TRASEU
Pârtia va fi parțial închisă pe durata concursului pentru practicanţii sporturilor de iarnă din afara competiţiei.

7. ORDINEA DE START
Ordinea de start la manşa I se va stabili prin tragere la sorţi la şedinţa tehnică din preziua concursului. În manşa a II-a, în cadrul fiecărei categorii, primi cinci concurenţi vor lua startul în ordine inversă, ceilalţi vor intra în concurs în ordinea timpilor de la prima manşe.
Ordinea categoriilor de concurs:

Schi:               

 1. Profesoare; 2. Profesori; 3. Absolvente; 4. Absolvenți; 5.Studente; 6.Studenți

 Snowboard:
     7.  Studente, absolvente şi profesoare; 8. Studenţi,  absolvenţi şi profesori.

Neprezentarea la start în ordinea stablită (întârzierea la start) duce la pierderea intrării în concurs. Listele de start vor fi afişate la secretariatul concursului.

8. INSCRIERE
Înscrierea se va face la secretariatul Colectivului  de Educație Fizică și Sport din cadrul Facultății de Științe, str.Dr.I.Ratiu, Nr.5-7 etaj II, la doamna secretară Cotora Amalia, pe baza carţii de identitate şi a dovezii statutului de student, absolvent sau cadru didactic al Universitatii  „Lucian Blaga” din Sibiu (carnet sau legitimaţie de student pt. studenţi şi masteranzi, copie dupa diploma de absolvire a studiilor de licenţă, masterat sau doctorat pt. absolvenţi şi legitimaţie serviciu pentru profesori).
Participanții instituțiilor invitate se vor înscrie în grupele stabilite conform statutului pe care îl au: daca sunt cadere didactice (titulari sau colaboratori), absolvenți sau studenți pe baza dovezii care o au că fac parte din instituția respectivă.
Înscrierea se va face pe baza unei cereri de înscriere ce conţine şi o declaraţie pe proprie raspundere.
Taxa de înscriere va fi în sumă de 10 lei și se va achita în momentul înscrierii.
Informaţii suplimentare vor fi puse la dispoziţia celor interesați pe site-ul:
 http://evenimente.ulbsibiu.ro/event.cupadeschi .
Termen limită de înscriere 23 februarie 2018, ora 12.00.
Sedinţa tehnica de tragere la sorţi se va desfasura, 23 februarie 2018, ora 12:30.  la Facultatea de Ştiinţe, str. Ion Ratiu, nr. 5 – 7, etaj 2, sala A22.  Extragerea ordinei de sart poate fi facută personal de catre fiecare concurent înscris în concurs iar în cazul neprezentării se va desemna un reprezentant dintre organizatori care va efectua procedura.

9. DESFASURARE
Concursul  consta  în una sau doua manşe  pentru schi  pe trasee diferite şi o manșe pentru snowboard. Concurenţii au dreptul de a recunoaşte traseul cu porţile montate, conform programului, fie păşind în susul pârtiei pe marginea traseului sau coborând uşor în derapaj prin porţi, unul dupa celalalt. Concurenţii vor purta în mod obligatoriu numarul de concurs atribuit prin tragerea la sorţi. Se interzice în cadrul coborarii de recunoastere alunecarea  prin porţi în stil de competiţie, acest lucru putând duce la excludera din concurs.
Ridicarea numerelor de concurs se va face de la secretariatul concursului în timpul special alocat pe baza buletinului de identitate, predarea acestora făcându-se imediat dupa terminarea concursului. Lipsa buletinului sau a dovezii statutului de student, absolvent sau cadru didactic, precum si intârzierea la secretariat pentru ridicarea numerelor va duce automat la excluderea din concurs. Concurenţii vor fi prezenţi în zona de start cu cel puţin 15 min înaintea intrării în concurs conform listei de start afişată la secretariat. Cei care întarzie şi nu respectă  ordinea de start vor fi descalificaţi.
Timpul de prezentare la start dupa apelul  concurenţior  este de un minut. Depăşirea acestui interval de timp duce la descalificare.

10. PROGRAMUL DE DESFASURARE
9.00 – 10.00 montarea traseului de schi (slalom).
Ora 9.00-10.00 distribuirea numerelor de concurs  pentru toate grupele.
Ora 10.00 afişarea grilei de start pentru manşa întâi pentru toate grupele de concurs.
Ora 10.15-10.45 recunoaşterea traseului pentru prima manşe.
Ora 10.50, startul primului deschizător.
Ora 11.00 STARTUL primului concurent.
După încheierea primei manșe la schi se va monta traseul pentru Snowboard. După o jumătate de ora de la montarea traseului se va da startul în concursul de snowboard după ce în prealabil se va face recunoașterea traseului.
Dacă juriul probei hotărăşte organizarea manşei secunde la schi se va trece la marcarea acesteia. După o jumatate de oră de la  montarea traseului se va da startul în  manşa secundă. În acest interval de timp schiorii vor avea posibilitatea recunoşterii traseului.
La o jumătate de oră de la încheierea concursului se vor afişa rezultatele.
La aproximativ o jumătate de oră de la afişarea rezultatelor se va desfăşura festivitatea de premiere.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de modificare a programului în funcţie de numărul participanţilor, condiţiile meteo, starea pârtiei, condiţiile de siguranţă  ale sportivilor sau alte probleme de natură organizatorică, modificările fiind aduse la cunoștinţa concurenţilor prin secretariatul concursului sau celelalte  mijloace de informare.

11. ECHIPAMENTUL
Concurentul se va echipa în mod corespunzător pentru a-şi asigura siguranţa, casca fiind obligatorie.

12. CONTESTAŢII
Contestaţiile se depun în termen de 15 minute dupa afişarea rezultatelor provizorii.

13. PREMIEREA
Pentru stabilirea clasamentului se va lua în calcul suma celor doi timpi din cele două manşe.  Se acordă DIPLOME, CUPE şi PREMII pentru locurile 1, 2 si 3 din fiecare grupă, separat feminin / masculin şi DIPLOME pentru restul participanţiilor.

14. TRANSPORTUL - Costul transportului pe cablu va fi suportat de catre participanţi.
           

 

     Preşedintele Comitetului de organizare                                       Director concurs,
           Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea                                     Lect. univ. dr. Savu Olimpiu
Rectorul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu       

NOTĂ: Pentru o bună desfășurare a concursului vă rugăm să citiți cu atenție programul și regulamentul de desfășurare al concursului. Chiar dacă aceasta competiție se desfășoară sub auspiciile agrementului și prieteniei respectarea regulamentului înseamnă fairplay.

Comitetul tehnic

 1. Conf. univ. dr. Nan Dorin - Responsabilul de pârtie şi a arbitrajului
 2. Conf. univ. dr. Badescu Delia - Judecător de start
 3. Conf. univ. dr. Pomohaci Marcel - Arbitru de porți
 4. Lect. univ. dr. Stoian Iulian - Judecător sosire
 5. Lect. univ. dr. Zaharie Nicoleta - Secretarul probei
 6. Lect. univ. dr. Achim Constantin - Ajutorul de starter
 7. Lect. univ. dr. Savu Olimpiu - Directorul de concurs
 8. Lect. univ. dr. Hasmasan Ioan - Arbitru de porți
 9. Lect. univ. dr. Todor Raul - Starterul
 10. Lect. univ. dr. Hulpus Alexandru - Responsabilul cronometrajului
 11. Conf. univ. dr. Stoica Eduard - Arbitru de porți
 12. Asis. univ. dr. Turcu Vladimir - Arbitru de porți
 13. Cotora Amalia - Responsabil cu înscrierea
 14. Sandu Antonius - Arbitru de porți
 15. Dan Andrei - Arbitru de porți
 16. Cojenel Florin - Arbitru de porți
 17. Tulpan Teodor - Arbitru de porți